Życie na kredyt

Dane wskazują, że coraz więcej osób żyje na kredyt. Nie zaciąga kredytów po to, by zakupić samochód, dom, mieszkanie. Z powodu niskich zarobków i trudnej sytuacji finansowej wielu rodzin, zmuszone są one do zaciągania zobowiązań w celu przeżycia kolejnego miesiąca. W rezultacie pożyczone pieniądze zostają spożytkowane nie na wakacje, a na jedzenie, nie na obóz dla dziecka, a na książki dla niego. Statystyki powinny martwić, bowiem taka sytuacja prowadzi do błędnego koła jakim jest ciągłe i nieustanne zadłużanie się i spłaty kredytów kolejnymi kredytami. Pamiętajmy, że w podbramkowej sytuacji człowiek nie zastanawia się nad zagrożeniami i skutkami zaciąg

Doradcy finansowe – poady

Doradców spotykamy zarówno w placówkach banków, jak i zwyczajnych operatorów sieci komórkowych. Każdy z nich jest włączony do grupy pracowników zaufania publicznego. Jego zadaniem jest przedstawienie i dobranie oferty zgodnej z naszymi wymaganiami zarówno finansowymi, jak i oczekiwaniami. Niestety nie każdy z doradców mówi nam o wszystkich. Niejednokrotnie polityka firmy opiera się na zachęceniu klienta do zawarcia umowy niezależnie od tego, jakie środki będą musiały zostać użyte. W rezultacie jesteśmy informowani o wszystkich udogodnieniach wiążących się z ofertą. Podaje się nam na tacy korzyści, nie wspominając o kwestiach takich jak opłaty aktywacyjne, opł

Szara strefa zatrudnienia

O niej zazwyczaj się nie mówi, choć wielu permanentnie bezrobotnych pracuje sobie gdzieś na boku, mając w nosie cały system. Niestety taka sytuacja jest zarówno winą pracownika, jak i pracodawcy, a często nawet państwa. To ostatnie nakłada na przedsiębiorcę na tyle wysokie opłaty, że nie jest on w stanie zaoferować zadowalającej stawki przyszłemu pracownikowi. W rezultacie Ci w porozumieniu ze sobą dochodzą do wniosku, że pracownik woli pracować bez umowy, bez składek na emeryturę, przy ubezpieczeniu zdrowotnym zapewnionym przez Urząd Pracy, z możliwością zdecydowanie większego zarobku, który przecież mógłby zostać odprowadzony do państwowej kasy. Każdorazo